Erinolda Musabelliu

 

Specialiste

 
Ka studiuar ne Fakultetin Ekonomik te Universitetit te Tiranes, dega Finance- Kontabilitet. Eksperiencat e punes jane te lidhura me fushen financiare ne sektorin privat. U be pjese e stafit te qendres TEN ne vitin 2013. Aktualisht kujdeset per sherbimet administrative te qendres TEN. Zoteron gjuhen angleze dhe italiane.