Aplikim për aktivitet

     

    Formular aplikimi për propozim aktiviteti në Ten

    Aplikuesit për projekte kulturore, sportive dhe rinore mund të jenë: Personat Juridikë si: OJF (Organizata Jo Fitimprurëse), Sh.a; Sh.p.k; Përsona fizikë dhe individë.
    Shkarko: