Enkelejda Sefa

 

Përgjegjëse Sektori Artistik

 
Ka mbaruar Universitetin e Tiranës Dega Drejtësi, master në të Drejtë Civile. Ka punuar si drejtuese në institucione private, për katër vite si as/dekan në Fakultetin e Arteve, Universiteti Kristal, Drejtore dhe koordinatore në shumë projekte artistike në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës, Bashkinë Tiranë, Bashki në rrethe, Ambasada të akorduara në Tiranë dhe me OJF të ndryshme, me menaxhim artistë dhe banda muzikore. Nga viti 2013 e në vazhdim, është pjesë e Qendës Rinore TEN. Ka qenë pjesë e organizimit të shumë aktivitete të zhvilluara nga Bashkia dhe institucione të tjera artistike. Për shumë vite me rradhe kë punuar me fëmijët dhe të rinjtë në formimin artistik.