Pozicione Vakante

2 Nëntor, 2022

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- SPECIALIST (KOREOGRAF)

                    NË SEKTORIN ARTISTIK TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar Titulli i pozicionit: “Specialist (Koreograf)” Institucioni: Qendra Rinore TEN […]
10 Tetor, 2022

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- ‘‘Specialist (Psikolog)’’

          NJOFTIM SHPALLJE VEND I LIRË PUNE SPECIALIST (PSIKOLOG)         NË SEKTORIN ARTISTIK TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar […]