Pozicione Vakante

24 Maj, 2023

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicionin vakant-“Specialist (Pianist)”

 NË SEKTORIN ARTISTIK QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar Titulli i pozicionit: Pianist Institucioni: Qendra Rinore TEN Vendndodhja: Qyteti Tiranë, Rr. “Myslym Shyri” Nr.20 […]
2 Maj, 2023

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- ‘‘Specialist (Pianist)’’

   NJOFTIM SHPALLJE VEND I LIRË PUNE SPECIALIST (Pianist)         NË SEKTORIN ARTISTIK TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar Titulli i pozicionit: ‘‘Specialist […]
6 Prill, 2023

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- Specialist Jurist”

                    NË SEKTORIN E BURIMEVE NJEREZORE DHE SHERBIMEVE TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar Titulli i pozicionit: Jurist […]