Pozicione Vakante

10 Mars, 2023

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- Magazinier

                    NË SEKTORIN E BURIMEVE NJEREZORE DHE SHERBIMEVE TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar Titulli i pozicionit: Magazinier […]
10 Tetor, 2022

“Qendra Rinore TEN” shpall pozicion vakant- ‘‘Specialist (Psikolog)’’

          NJOFTIM SHPALLJE VEND I LIRË PUNE SPECIALIST (PSIKOLOG)         NË SEKTORIN ARTISTIK TË INSTITUCIONIT QENDRA RINORE TEN                            Lloji i kontratës: Kontratë pune me afat të caktuar […]